top of page

Algemene voorwaarden

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN EEN OVEREENKOMST TUSSEN SPELERS EN SPEELSTERS DIE ZICH INGESCHREVEN HEBBEN, DEELNEMEN AAN ONZE ACTIVITEITEN VERDER TE NOEMEN DE DEELNEMERS EN WOOTERACADEMY.

Bij het invullen en versturen van het inschrijfformulier geeft u aan zich voor de betreffende cursus, of kamp op te willen geven. Daarmee bent u ook de deelname kosten voor deze cursus of kamp verschuldigd aan Wooter Academy.

Aanmelding en inschrijvingen:

 1. Aanmelding voor de trainingen bij Wooter Academy door de deelnemer vindt plaats middels het aanmeldingsformulier van Wooter Academy via de website. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en verstuurd te worden door de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer indien deze minderjarig is, of daarvoor toestemming heeft gekregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
  b. Uiterlijk  8 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de speler informatie over dag en tijdstip van de trainingen.

 2. Indien de deelnemer door ziekte en/of blessure verhinderd is , gelieve dit direct per E mail te melden, dan alleen kunnen wij afspraken maken voor eventuele inhaal mogelijkheden van de resterende lessen. Deze regel geldt niet voor afwezigheid voor andere gelegenheden zoals verjaardag feestjes enz.

 3. Indien een speler tijdens de duur van de cursus zijn deelname annuleert, is hij het hele bedrag van de cursus volledig verschuldigd. Dit geld ook als de deelnemer door zijn eigen voetbalclub gedwongen wordt niet meer deel te mogen nemen aan de trainingen van Wooter Academy.

 4. Indien de speler als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure verhinderd is deel te nemen aan de trainingen, dient men dit schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan Wooter Academy. Wooter Academy zal dan de mogelijkheden bekijken om een deel van het betaalde cursusgeld een tegoedbon uit te schrijven.

 5. Trainers van Wooter Academy bepalen de indeling van de groepen.

 6. Wooter Academy behoudt zich het recht om trainingen uit te stellen of af te gelasten bij bepaalde situaties die een training niet mogelijk maken bijv. onbespeelbaar trainingsveld of andere (weers)invloeden die de training onmogelijk maken. Deelnemers worden middels e mail, whatss app, sms op de hoogte worden gebracht of via onze website

 7. Het te betalen cursus bedrag moet voor aanvang van de cursus betaald zijn tenzij anders is afgesproken.

 8. Er vind geen restitutie plaats voor deelnemers die geschorst zijn vanwege misdragingen.

 9. Wooter Academy is niet aansprakelijk voor vermiste sportkleding (kleding), sportschoenen (schoenen) en andere eigendommen (telefoons) tijdens onze trainingen. Wooter Academy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade/letsel opgelopen tijdens de trainingen van Wooter Academy.

 10. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste kleding maten die u doorgeeft bij het bestellen van tenues en/of trainingspakken.

 11. Er vindt geen restitutie plaats bij afwezigheid voor trainingen bij eigen voetbalvereniging en of andere activiteiten.

 12. Onze trainingen kunnen 15-30 minuten uitlopen.

 13. Met deelname aan de activiteiten en trainingen van Wooter Academy geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s, gemaakt tijdens onze activiteiten waar de deelnemer aan heeft deelgenomen, dit ten behoeven van al onze promotiedoeleinden en/of promotie doeleinden voor de deelnemer.

 14. Pro Trainingen
  a. Na een eerste (max tweede) training beslissen de hoofdtrainers of een deelnemer toegelaten wordt om deel te kunnen nemen aan de Pro Trainingen.
  b. De deelnemer is er van bewust dit op eigen risico te doen.
  c. Na toelating dient de deelnemer zich direct in te schrijven via ons aanmeldformulier op onze website.
  d. Het deelnemen aan de Pro trainingen verleent geen enkel recht om deel te kunnen nemen aan onze testwedstrijden tegen BVO’s.
  e. Deelnemer is verplicht zich te houden aan de kledingvoorschriften van Wooter Academy
  f. Deelname kosten voor de Pro Trainingen dienen binnen 7 dagen betaald te worden na onze info e mail over de te betalen kosten voor de Pro trainingen.
  g. Deelnemers kunnen na het verstrijken van een termijn middels een evaluatie gesprek te horen krijgen dat zij niet meer deel kunnen nemen aan onze Pro Trainingen.
  h. Wooter Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schorsingen en/of sancties van de eigen club als een deelnemer aan onze oefenwedstrijden deel neemt.i. Deelnemers hebben de keuze om op ,Dinsdag ,woensdag, vrijdag en of zondag deel te nemen aan onze Pro Trainingen, prijs is gebaseerd op aantal trainingen.

Escapade 5 

1183 NM Amstelveen
Whats app: 0612228880

bottom of page